Un nou proiect este implementat de Platforma Națională a Femeilor din Moldova, în colaborare cu Organizația Publică din Ucraina „Noua Generație Europeană”, care va consolida reziliența societății civile din ambele țări pe timp de criză, în consecința războiului activ din Ucraina.

În perioada Noiembrie, 2022 – Aprilie, 2023 PNFM implementează proiectul „Inovația Socială în rândul tinerilor pentru Dezvoltarea Durabilă a Ucrainei”, cu susținerea financiară a Black Sea Trust for Regional Cooperation – un proiect al German Marshall Fund of the United States (denumit în continuare „BST”), ca parte componentă a acțiunii „Strengthening Regional Links and Transition Sharing in the Wider Black Sea Region”, derulată de Fundația Transatlantică și finanțată de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Organizației Publice din Ucraina „Noua Generație Europeană”, în prezent parțial relocată din cauza războiului, pentru a sprijini dezvoltarea tinerilor, incluziunea și inovația socială prin transfer de know-how și sprijin operațional.

În cadrul proiectului, PNFM și Partenerul din Ucraina vor consolida în comun funcționarea Laboratorului de Inovare Socială (SIL) din Ismail, administrat de Partenerul UA, pe baza experienței Laboratorului din Chișinău, gestionat de PNFM. Ne propunem să consolidăm funcționarea acestui Laborator, astfel încât să poată funcționa în condițiile de război actuale și să ajungă la cât mai mulți beneficiari în acordarea de asistență, mentorat, instruire și ghidare în antreprenoriatul și inovația socială.

În scopul stimulării înțelegerii și dezvoltării inovației sociale în rândul tinerilor, Partenerii vor organiza un Bootcamp pentru tineri. Activitatea va spori incluziunea refugiaților din Ucraina în Moldova și va încuraja implicarea acestora în dezvoltarea soluțiilor inovative pentru rezolvarea celor mai stringente probleme sociale.

De asemenea, Partenerii se vor angaja în evaluarea necesităților de integrare a tinerilor refugiați în Republica Moldova și vor contribui la îmbunătățirea cadrului de politici național în beneficiul acestora.