Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) de comun cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) implementează Proiectul „Women Entrepreneurs for Women Empowerment (WE4WE)”.

A.O. PNFM, lansează invitația de participare la concursul de achiziție a Serviciilor de instruire pentru femeile Ambasadoare din cadrul  Proiectului WE4WE, în conformitate cu Caietul de sarcini și Termeni de referință.

Obiectivul general constă în promovarea abilitării economice și sociale a femeilor, în special a celor din regiunile rurale și a celor din grupurile vulnerabile, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. 

Pentru a atinge obiectivul general al proiectului, organizația implementatoare va selecta și consolida capacitățile a minim 50 de femei – Ambasadoarele proiectului din 4 regiuni (Nord, Sud, Centru si Transnistria) – în domeniul de mediere comunitară, formare de formatori și organizare de evenimente. Astfel cele 50 de femei instruite ulterior vor susitine realzarea proiectului in regiuni prin implicarea in diferite evenimente a femeilor la nivel local. 

Obiectivul contractui de achizitii: Organizația implementatoare va selecta unul sau mai mulți prestatori de servicii pentru organizare a 4 instruiri pentru minim 50 femei Ambasadoare (în total) în cele 4 regiuni (Nord, Sud, Centru si Transnistria) cu durata de 2 zile per instruire și un eveniment de teambuiling comun la finalul instruirilor. 

Obiectivul instruirii este de a oferi un set de instrumente și resurse de învățare inovatoare, pentru 50 de femei Ambasadoare, întru dezvoltarea abilităților și cunoștințelor necesare pentru reactivarea femeilor  din comunitățile rurale. Astfel se dorește fortificarea abilităților și capacităților femeilor să facă față crizei provocate de COVID-19 și să fie pregătite să lanseze o afacere sau să o dezvolte pe cea existentă în conformitate cu nouă realitate economică.

Dosarele pot fi aplicate la adresa electronică pnfm.achizitie@gmail.com sau depuse în format printat la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, et. 2, până la data de 3 decembrie 2021, ora 16:00.

Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampila. Doar aplicanții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Documentele de participare la procedură pot fi descărcate aici:

Persoana de contact: Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md