Obiectivul general al Proiectului:

Promovarea abilitării economice și sociale a femeilor, în special a celor din regiunile rurale și a celor din grupurile vulnerabile, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare precum si fortificarea abilităților și capacităților fetelor și femeilor ca să reacționeze corespunzător la criza provocata de COVID-19 și să fie pregătite să înceapă o afacere sau să o dezvolte pe cea care deja o gestionează în conformitate cu nouă realitate economică.

În cadrul proiectului vor fi antrenate cel puțin 500 de femei de pe teritoriul RM, care primi consultații, vor fi instruite și sprijinite în scopul formării cunoștințelor și capacităților personale și antreprenoriale.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

  • Start–up-urile și întreprinderile existente, conduse de femei au acces la oportunități  de formare în conformitate cu nevoile lor .
  • Femeile și fetele își dezvoltă și sporesc abilitățile profesionale pentru a se încadra pe piața muncii și astfel își îmbunătățesc calitatea vieții .
  • Femeile, inclusiv antreprenoarele, sunt integrate în cadrul comunității, societății civile și a mediului de afaceri pentru a contribui la crearea și dezvoltarea lanțului regional de valori create pentru femei – care să îmbunătățească competitivitatea acestora și să ofere locuri de muncă bine plătite – contribuind prin aceasta la creșterea veniturilor, reducerea sărăciei și încurajarea angajării în câmpul de munca a fetelor și femeilor din grupurile vulnerabile .

Rezultatele anticipate ale Proiectului sunt:

  • Crearea unei platforme naționale de 50 de femei Ambasadoare, care vor acționa la nivel local, contribuind la promovarea și implementarea acțiunilor Proiectului și vor implica femeile din toate regiunile Moldovei, inclusiv de pe malul stâng al râului Nistru;
  • Elaborarea unui studiu comprehensiv care să descrie profilurile specifice ale femeilor din diferite regiuni ale Moldovei;
  • Cel puțin 700 de femei, inclusiv femei antreprenoare, vor dobândi / îmbunătăți competențele și capacitățile în lansarea/dezvoltarea/extinderea unei afaceri sau în căutarea / avansarea / reorientarea profesională;
  • Cel puțin 100 de femei, viitoare antreprenoare și femei de afaceri deja active, în special din mediul rural, vor primi suport de mentorat pentru a-și lansa/crește afacerea;
  • Crearea și lansarea unei platforme web, Women Entrepreneurs 4 Women Empowerment (WE4WE), care va facilita interacțiunea femeile antreprenoare cu actori de afaceri importanți, în scopul dezvoltării afacerilor și crearea parteneriatelor de durată.

Proiectul este implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Platforma Națională a Femeilor din Moldova  (PNFM), în parteneriat cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor) cu sprijinul financiar al Suediei.