Platforma Națională a Femeilor încurajează și susține participarea femeilor la viața economică și la activități independente prin măsuri de consolidare a capacităților și a cunoștințelor în domeniul inițierii și dezvoltării afacerilor, furnizare a serviciilor de mentorat și creșterea accesului la finanțare.

Vă invităm să aflați din infograficul ce urmează ce semnifică noțiunea de „Abilitare și participare a femeilor”, ce beneficii poate aduce femeilor și societății și de ce este nevoie pentru Realizarea abilitării și participării economice a femeilor în Republica Moldova.

Acest infografic este realizat cu sprijinul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în Politici Economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.