Reprezentanți ai sectorului public, de afaceri și asociativ din raioanele  de nord: Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Rîbnița și Camenca, situate pe malurile drept și stâng ale râului Nistru, au discutat despre potențialul turistic regional și posibilitățile de colaborare. În regim online, discuțiile au fost purtate în cadrul primului Atelier de Evaluare a Potențialului Economic și Turistic în regiunile aflate de-a lungul râului. Activitatea a fost organizată de Echipa Platformei Naționale a Femeilor din Moldova, în parteneriat cu Asociația Regională a Laboratoarelor Creative, Artă și Meșteșugărit din Bender, în cadrul proiectului „CROSSNISTRU – Valorificarea Resurselor Antreprenoriale pentru Descoperirea Potențialului Turistic”.

Atelierul de lucru a oferit o platformă de discuții interactivă, în cadrul căreia participanții au fost ghidați de către Experta Națională în domeniul Dezvoltării Regionale și Turismului, Lilia Palii, pentru a identifica  principalele destinații, obiective de infrastructură turistică, avantajele competitive ale raioanelor pe care le reprezintă și a discuta despre politicile și instrumentele existente de suport în domeniul turismului.

Coordonatoarea Proiectului, Raisa Tofan, a vorbit despre activitățile, ce urmează să fie realizate și rolul esențial al participării active la aceste dialoguri pentru a identifica avantajele turistice reale ale regiunilor, aflate în proximitatea râului Nistru. Rezultatele obținute în urma cartografierii vor fi utilizate pentru a dezvolta aplicația mobilă #CROSSNISTRU, ce va oferi acces la rute turistice inedite și va promova antreprenorii care activează pe malurile drept și stâng ale râului Nistru. 

“Acest Proiect are o importanță deosebită pentru prestatorii de servicii turistice locale, va contribui la îmbunătățirea abilităților de gestiune a afacerii și la promovarea mai dinamică a produselor și serviciilor lor”, a declarat Olga NEVELSKAYA, Președinta Asociației Regionale a Laboratoarelor Creative, Artă și Meșteșugărit din Bender și Partener de Implementare a Proiectului.

Evenimente similare vor fi organizate și în regiunile aflate la Centru și Sud, de-a lungul Râului, pentru evaluarea întregului potențial turistic riveran în timpul apropiat. 

Proiectul „CROSSNISTRU – Valorificarea Resurselor Antreprenoriale pentru Descoperirea Potențialului Turistic” este implementat sub egida Programului „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.