Astăzi, 14 iulie, 2022, a avut loc cel de-al doilea Atelier de Evaluare a Potențialului Economic și Turistic în regiunile aflate de-a lungul râului Nistru, care a întrunit peste 40 reprezentanți ai sectorului public, de afaceri și asociativ din raioanele de centru: Orhei, Dubăsari, Criuleni, Anenii Noi și Grigoriopol, situate pe malurile drept și stâng ale râului Nistru. Activitatea, desfășurată online, este organizată de Echipa Platformei Naționale a Femeilor din Moldova, în parteneriat cu Asociația Regională a Laboratoarelor Creative, Artă și Meșteșugărit din Bender, în cadrul proiectului „CROSSNISTRU – Valorificarea Resurselor Antreprenoriale pentru Descoperirea Potențialului Turistic”.

Participanții de pe ambele maluri au colaborat activ pentru a identifica, împreună cu Experta Națională în domeniul Dezvoltării Regionale și Turismului, Doamna Lilia Palii, principalele destinații, obiective de infrastructură turistică, avantaje competitive ale raioanelor vizate, schițând primele porțiuni de trasee turistice regionale.

Rezultatele obținute în urma cartografierii vor fi utilizate pentru dezvoltarea hărții interactive în aplicația mobilă #crossnistru, care urmează a fi dezvoltată de echipa proiectului. Aplicația va oferi acces la rute turistice inedite și va promova antreprenorii care activează pe malurile drept și stâng ale râului Nistru. Acest atelier este al doilea organizat pe linia Nistrului, din cele trei preconizate a fi desfășurate în cadrul proiectului: Nord, Centru și Sud.

Proiectul „CROSSNISTRU – Valorificarea Resurselor Antreprenoriale pentru Descoperirea Potențialului Turistic” își propune să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai pe malurile drept și stâng ale Râului Nistru, afectate de repercusiunile COVID-19, prin conectarea punctelor de competitivitate regionale, îmbunătățirea abilităților antreprenoriale orientate către viitor și creșterea atractivității turismului fluvial. Proiectul este implementat sub egida Programului „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.