Termen de realizare: 12  iulie 2022 – 15 noiembrie 2022

 1. CONTEXT

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (în continuare – PNFM), în colaborare cu Asociația Regională a Laboratoarelor Creative, Artă și Meșteșugărit, beneficiază de finanțare nerambursabilă în proiectul de asistență tehnică ”CROSSNISTRU – Valorificarea resurselor antreprenoriale pentru descoperirea potențialului turistic ”, implementat în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

Perioada de implementare a proiectului: 16.05.2022 – 15.11.2022.

 1. SCOPUL MISIUNII și CERINȚELE TEHNICE

Misiunea are drept scop dezvoltarea unei aplicații mobile pentru Android și iOS, care va oferi acces la rute turistice inedite de-a lungul râului Nistru și misiuni de gaming, promovând afacerile autohtone de pe ambele maluri și potențialul turistic în regiuni.

Se solicită ca aplicația mobilă să ofere acces la 4 – 5 trasee turistice de-a lungul râului și cel puțin 2 misiuni de gaming, având diverse tematici/specific turistic (de exemplu, ruta istorică și de patrimoniu, religioasă, gastronomică și vinicolă, călătorie în viața rurală, activități în aer liber etc). Rutele pot fi concepute sub forma unor misiuni dinamice („quest”), care vor stimula descoperirea activă a locurilor în regiuni prin ghicitori și întrebări. Traseele trebuie să ofere turiștilor posibilitatea de a selecta ruta preferată sau de a conecta punctele turistice pentru tururi personalizate, putând astfel să experimenteze viața rurală și povestea autentică de-a lungul râului Nistrului. Se prevede ca accesul la anumite rute să fie disponibil gratuit, în timp ce alte trasee/componente ale lor pot fi supuse monetizării, pentru asigurarea sustenabilității proiectului.

Aplicația mobilă propusă va respecta următoarele cerințe tehnice:

 • Soluția propusă trebuie să permită o arhitectură modulară și flexibilă, care să țină cont de evoluția structurii și apariția de noi funcționalități,
 • Informațiile vor fi afișate în 3 limbi: română, rusă și engleză,
 • Folosirea aplicației nu trebuie să implice costuri suplimentare din partea beneficiarilor,
 • Aplicația mobilă trebuie să se bazeze pe funcționalitatea hărții GPS,
 • Soluția trebuie să fie ușor de utilizat pentru orice dispozitiv mobil, iOS sau Android,
 • Interfața aplicației va fi atractivă și interactivă.

Aplicația trebuie să conțină următoarele funcționalități:

 • Modalitatea de autentificare a utilizatorilor pe bază de nume utilizator și parolă,
 • Condiții recuperare parolă,
 • Modul interactiv și gamificat a traseelor turistice, bazată pe funcționalitatea hărții GPS. Modulul de gamificare va fi realizat sub forma unor misiuni dinamice, cu întrebări și sarcini explicative,
 • Componentă de promovarea a producătorilor locali, având funcționalitate de gestiune a datelor de către utilizator,
 • Modul de prezentare a informațiilor sub forma unor articole de descriere a evenimentelor,
 • Modul de notificare a unor evenimente noi,
 • Modul de filtrare și căutare a informațiilor din aplicație,
 • Modul de crearea – editare – ștergere traseelor și evidența numărului de utilizatori la fiecare traseu,
 • Componenta de recomandări de călătorie,
 • Alte funcționalități considerate necesare.
 • IMPLEMENTARE  ȘI LIVRABILE

Următoarele activități vor fi realizate de Prestatorul IT pentru definitivarea livrabilelor:

LIVRABIL 1. Varianta preliminară a soft-ului pentru aplicația mobilă dezvoltată. Termen: până la sfârșitul Lunii a 4-a de implementare (15 Septembrie, 2022). Număr zile de lucru expert: 30 zile.

Pentru realizarea acestui livrabil, prestatorul va fi implicat în următoarele activități:

 • Participarea la cel puțin 2 sesiuni de orientare online cu Echipa de Implementare a Proiectului, pentru a înțelege așteptările, specificațiile și cerințelor contractului, la inițierea dezvoltării soft-ului.
 • Participarea la 3 ateliere de lucru de tip „Peer Review” cu părțile interesate din regiunile-țintă, cu scopul de a colecta informații despre profilul turistic al regiunilor, a genera idei de promovare a turismului și afacerilor locale și a descoperi atracții turistice inedite pentru a fi incluse în aplicație.
 • Dezvoltarea preliminară a soft-ului pentru aplicația mobilă #CROSSNISTRU, accesibilă în limbile română, engleză și rusă pentru Android și iOS.

LIVRABIL 2.Aplicația mobilă #CROSSNISTRU cu conținut turistic, disponibilă în limbile română, rusă și engleză pentru Android și iOS, livrată în variantă finală, împreună cu codul sursă complet dezvoltat. Termen: până la mijlocul Lunii a 6-a de implementare (31 Octombrie, 2022). Număr zile de lucru expert: 26 zile.

Pentru realizarea acestui livrabil, prestatorul va fi implicat în următoarele activități:

 • Realizarea ședințelor de progres cu Echipa de Implementare a Proiectului în mod regulat și cu actorii relevanți din regiuni, la necesitate, pentru validarea rezultatelor preliminare și realizarea cu succes a sarcinilor din calendarul de activități. (Organizarea tehnică a ședințelor va fi facilitată de un Coordonator de Conținut Digital).
 • Dezvoltarea, în comun cu Coordonatorul de Conținut Digital și Echipa de Proiect, a 4 -5 rute turistice tematice și cel puțin 2 misiuni de gaming pas cu pas, pornind de la informația colectată în activitățile anterioare.
 • Popularea soft-ului cu conținut – rute turistice, misiuni de gaming și informația aferentă acestora, inclusiv: configurația hărții, date și coordonate geografice, puncte de trecere a frontierei, informații despre obiective turistice, locuri inedite, afaceri locale din lanțul valoric al turismului, monumente culturale și istorice, activități recreaționale cu specific local, informații și avertizări de călătorie, „fun facts”, materiale foto și video, etc ).
 • Integrarea conținutului tradus în limbile engleză și rusă în aplicația mobilă #CROSSNISTRU.
 • Conectarea aplicației la rețelele de socializare, site-urile de Web Review, platforme de achiziționare a aplicațiilor, motoarele de căutare (e.g. Google, Yandex).
 • Asigurarea testării aplicației la toate etapele necesare și organizarea a cel o (1) sesiune de consultare cu Echipa de Proiect și părțile interesante relevante.

LIVRABIL 3. O (1) pagină de tip teaser pentru promovarea lansării aplicației, disponibilă în limbile română, engleză și rusă. Termen: până la finalul Lunii a 5-a de implementare (15 Octombrie, 2022). Număr zile de lucru expert: 4 zile.

LIVRABIL 4. Un (1) video cu durata de aproximativ 30 de secunde pentru promovarea aplicației #CROSSNISTRU, realizat în limba română, cu subtitrări în limbile rusă și engleză. Termen: mijlocul Lunii a 6-a de implementare (31 Octombrie, 2022). Număr zile de lucru expert: 6 zile.

LIVRABIL 5. Cel puțin o (1) sesiune de instruire, cu durată de cel puțin 2 ore, pentru staff-ul Partenerilor de Proiect și părțile interesate relevante livrată, cu privire la funcționalitățile și modul de utilizare și administrare a aplicației. Termen: până la mijlocul Lunii a 6-a de implementare (31 Octombrie, 2022). Număr zile de lucru expert: 2 zile.

LIVRABIL 6. Un (1) Raport consolidat cu descrierea activităților și a livrabilelor realizate în perioada de desfășurare a contractului. Termen: până la sfârșitul Lunii a 6-a de implementare (15 Noiembrie, 2022). Număr zile de lucru: 2 zile.

Este necesar ca Prestatorul IT să asigure serviciile de mentenanță și garanție a soluției IT dezvoltate pentru cel puțin 3 luni de la finalizarea proiectului.

Total zile de lucru per contract: 70 zile. Prestatorul IT va lucra în afara oficiului PNFM, în strânsă cooperare cu Echipa de Implementare a Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

 • EXPERIENȚĂ 

Cerințele și experiența necesară pentru realizarea cu succes a acestui contract includ:

 • O perioadă de 2 – 5 ani experiență de lucru în domeniul programării și software, iar veniturile realizate în ultimii doi ani trebuie să depășească de minimum două (2) ori oferta financiară propusă,
 • Minimum 2 proiecte de dezvoltare de softuri de tip mobile, de o complexitate similară,
 • Cel puțin 2 website-uri de complexitate înaltă, care să conțină panouri de administrare complexe,
 • Minimum 10 video create în „After-Effect”, cu elemente de animație,
 • Experiența de lucru cu donatori externi va reprezinta un avantaj.
 • DOSARUL PENTRU APLICARE

Dosarul trebuie să conțină:

 • Oferta Tehnică, care va include: profilul companiei, portofoliul/experiența în proiectele similare, rechizite bancare, planul de activități și calendarul de lucru („roadmap”) pentru crearea aplicației mobile #CROSSNISTRU, componența echipei de lucru.
 • Oferta financiară/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse, cu specificarea preţurilor în MDL, inclusiv TVA. (Modelul de ofertă financiară este atașat.)
 • Extras de Înregistrare a Entității.
 • Mostre a produselor/materialelor IT anterior dezvoltate, care pot demonstra experiența companiei în realizarea sarcinilor propuse în TOR (va reprezenta un avantaj).

Criteriile de evaluare a aplicațiilor:

 • Prezentarea dosarului complet,
 • Valoarea ofertei financiare,
 • Calitatea ofertei tehnice,
 • Experiență relevantă în domeniul solicitat.

Dosarele pot fi trimise la adresa electronică achizitii@pnfm.md, având ca subiect „Concurs de selectare a prestatorului de servicii IT pentru dezvoltarea aplicației mobile #CROSSNISTRU”, până la data de 09 Iulie, 2022, ora 16.00. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. PNFM va asigura comunicarea rezultatelor participanților la concurs.

Persoană de contact:

Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md

TOR IT Provider

Model_Ofertă_Financiară