Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) de comun cu Fundația „Alături de Voi” România (ADV), a lansat Laboratorul de Inovare Socială Chișinău – care vine să contribuie la promovarea modelului de Antreprenoriat Social, informarea societății despre rolul si importanta acestuia, accentul fiind pus pe tânăra generație.

Lansarea Laboratorului a avut loc la data de 30 martie 2022, în cadrul workshop-lui „Economia Socială – motor de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă”, eveniment dedicatantreprenoriatului social, în special în rândul tinerilor din Republica Moldova, cu scopul de a facilita accesul tinerilor la informație, educație, finanțare și suport pentru dezvoltarea unei afaceri sociale.

Economia socială reprezintă atât o oportunitate, cât și un mijloc pentru participarea și responsabilizarea cetățenilor și asumarea viitorului nostru într-o perspectivă durabilă. Mai mult, ea constituie un instrument ambițios, care îi permite Republicii Moldova să avanseze pe calea respectării angajamentelor asumate în cadrul Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă.

Necesitățile și oportunitățile de finanțare ale sectorului economiei sociale au fost printre subiectele abordate în cadrul evenimentului, pe lângă subiectele de creare a  întreprinderilor sociale, a sustenabilității și provocărilor legislative.

La deschiderea evenimentului, Iulia COSTIN, Președinta Platformei Naționale a Femeilor din Moldova, a subliniat că ”Succesul sectorului antreprenoriatului social depinde de unificarea eforturilor tuturor actorilor din piață. Credem că acest parteneriat va contribui la dezvoltarea potențialului tinerilor de a crea afaceri prietenoase cu comunitatea, dezvoltând astfel un important sector al economiei – cel al Antreprenoriatului social”.

Despre instrumentele create în cadrul proiectului „EU4Youth – Social Innovation Impact – a Strategic Partnership” și liniile de finanțare disponibile în Republica Moldova pentru domeniul antreprenoriatului social a vorbit Angela ACHIȚEI, Președinta Fundației „Alături de Voi” România. Totodată, a menționat că ”Economia socială, este noul trend în lume de a face afaceri sustenabile, durabile și prietenoase cu omul. Deși aflate la început de drum în acest sector, atât România, cât şi Republica Moldova au premisele necesare pentru a dezvolta o cultură a antreprenoriatului social, prin investirea în resursele umane care activează în domeniu, adoptarea unor facilități fiscale și non-fiscale, menite să sprijine sectorul, crearea unor instrumente de finanțare, subvenționare, creditare, adaptate nevoilor, construirea unei piețe „prietenoase” și acordarea de contracte rezervate și un cadru legislativ eficient” 

Olesea VULPE, Coordonatoare Laborator de inovare socială Chișinău, a accentuat că ”participarea tinerilor este importantă atât pentru dezvoltarea comunitară, cât și pentru dezvoltarea personală a tinerilor. Și această interdependență trebuie promovată la maximum pentru a dezvolta un curent al participării tinerilor la viața social-economică dar și a-i motiva pe tineri să se implice cât mai mult pentru a-și crește potențialul, Laboratorul reprezentând un model inovativ de coalizare a comunității în scopul dezvoltării antreprenoriatului social, în special în rândul tinerilor”.

”Modelele de afaceri sociale, ca Floare de cireș, Mara Woman, Centrul de Terapie manuală, Aburaș – sunt doar câteva dintre întreprinderile sociale din Republica Moldova care sunt susținute de Fundația Est-Europeană. Fundația continuu promovează înființarea durabilă și gestionarea eficientă a afacerilor sociale în Republica Moldova” a menționat reprezentanta Fundației Est-Europene, Ana CIURAC.

Despre comunitățile de antreprenori sociali și locali (IarmarEco, HUB-ul Antreprenorilor Sociali, Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social) experiența, bunele practici și beneficiile Antreprenoriatului social pentru oameni şi comunităţi, a vorbit Aina IDRISOVA, Coordonatoarea departamentului Antreprenoriatului Social la AO EcoVisio.

Partenerii au desfășurat o sesiune de lucru interactivă, constructivă, care să aducă participanților, informații inovative, valoroase și, în același timp, să identifice necesitățile actorilor interesați – reprezentanți ai APL, lideri din comunitate, antreprenori sociali, antreprenori cu misiunea de a transforma comunitatea, reprezentanți ai sectorului nonprofit și toți cei care își doresc să identifice oportunități pentru binele comunității din care fac parte.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului “EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!” finanțat de Comisia Europeană, prin programul ”EU4Youth – Fostering youth employment and societal change though social entrepreneurship”. Proiectul este implementat de Fundația ”Alături de Voi” România, în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” din România, Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană din R. Moldova și Asociația ”Noua generație” din Ucraina!”.