În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023 , Platforma Națională a Femeilor din Moldova prin intermediul Laboratorului de Inovare Socială pe care-l administrează și cu suportul financiar al Fondului Canadian pentru Inițiative Locale (CFLI), implementează proiectul „Ambasadoare Sociale Junior”. Scopul proiectului este abilitarea și formarea tinerelor din regiune pentru a produce schimbări sociale în comunitățile din Moldova, echipându-le să dezvolte, să coordoneze și să implementeze proiecte de inovare socială astfel abordând cele mai stringente probleme comunitare.

Prin intermediul proiectului urmărim să activizăm participarea tinerelor la viața comunitară și să le echipăm cu abilitățile necesare pentru a exercita poziții de lider și a fi promotoarele dezvoltării comunitare echitabile. Rezultatele așteptate cuprind:

  • Analiza și elaborarea Profilului Social al Tinerelor din diverse regiuni ale Republicii Moldova, din perspectiva de gen și acces la oportunități de dezvoltare,
  • Selectarea a 20 de tinere din R. Moldova, membre active în comunitățile lor, pentru a participa la un program intensiv de formare,
  • Organizarea unui program de instruire în persoană și virtual prin intermediul Laboratorul de Inovare Socială, administrat de PNFM,
  • Crearea de conexiuni între participantele junior și Rețeaua Femeilor Ambasadoare PNFM – femei lider cu experiență, pentru a facilita sesiuni de mentorat pe parcursul a trei luni,
  • Oferirea oportunităților de acces la expertiză internațională în domeniile de dezvoltare comuniatră, inovație socială, lucru cu tinerii, managementul organizațional etc. prin networking
  • Organizarea evenimentului final de „Pitching for Social Change”, în care tinerele își vor prezenta proiectele de inovare socială la scară mică în echipe, facilitându-le astfel accesul la finanțare.

Prin implementarea acestui proiect, PNFM, cu suportul CFLI, pune bazele unei rețele robuste de tinere femei lider, care poate aduce schimbări reale în comunitățile din Moldova. Proiectul va crea o platformă unică de dialog între generații, care va asigura sustenabilitatea acțiunii și imapctul pe termen lung.

Misiunea PNFM este să impulsioneze transformarea economică în toate regiunile Moldovei prin creșterea bunăstării, accesului la piața muncii, promovarea angajamentului civic și a antreprenoriatului orientat spre inovare, unde toți, inclusiv cei din grupurile sociale vulnerabile, au acces egal la oportunități de creștere.