Data publicării anunțului:                                     04 iunie 2022

Termenul limită de prezentare a dosarului: 10 iunie 2022, ora 17:00

Tipul contractului:                                                    Contract de prestări servicii

 1. CONTEXT

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (în continuare – PNFM), în colaborare cu Asociația Regională a Laboratoarelor Creative, Artă și Meșteșugărit, beneficiază de finanțare nerambursabilă în proiectul de asistență tehnică ”CROSSNISTRU – Valorificarea resurselor antreprenoriale pentru descoperirea potențialului turistic ”, implementat în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

 • SCOPUL MISIUNII ȘI IMPLEMENTAREA

Misiunea are drept scop cartografierea potențialului și resurselor turistice din regiunile-țintă, localizate de-a lungul râului Nistru, de la Nord la Sud și elaborarea Documentelor de Evaluare Regională pentru crearea aplicației mobile interactive #CROSSNISTRU.

Serviciilede expertiză sunt necesare pentru implementarea Activității 2. Ateliere de Evaluare de tip Peer Review – descoperirea potențialului turistic riveran. Comunitățile de pe o parte și de alta a Nistrului vor fi informate despre obiectivele și activitățile proiectului și vor fi încurajate să contribuie la cartografierea potențialului economic și turistic local. Expertul va implica audiența pentru a descoperi destinații turistice inedite, a genera idei de dezvoltare a turismului și afacerilor locale și crearea mecanismelor de promovare a regiunilor. Implicarea comunităților locale la această etapă are un rol deosebit de important pentru desfășurarea cu succes a următoarelor activități planificate în proiect – cursurile de instruire antreprenorială, dedicate actorilor din regiune. „Escalatorul de Afaceri” și dezvoltarea unei aplicații mobile de tip hartă interactivă, #CROSSNISTRU.

Conform planului de activități, desfășurarea misiunii va implica următoarele acțiuni:

 • 1 sesiune de orientare online/fizic cu Echipa de Implementare a Proiectului, pentru a înțelege așteptările contractului, rezultatele așteptate și indicatorii propuși în proiect.
 • ⎯       Organizarea online a 3 Ateliere Regionale de Evaluare de tip Peer Review în regiunile localizate de-a lungul râului Nistru, pentru a informa părțile interesate despre proiect și a colecta informații utile pentru cartografierea potențialului și resurselor turistice locale. Prestatorul de servicii va dezvolta o scurtă metodologie pentru desfășurarea interactivă a atelierelor și metodele de colectare a informațiilor. Prestatorul de servicii este responsabil de asigurarea moderării atelierelor și interacțiunea activă cu participanții, evenimentele fiind desfășurate consecutiv, după cum urmează: 1. Nord – Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Camenca, Rîbnița; 2. Centru – Orhei, Dubasari, Criuleni, Anenii Noi, Dubasari, Grigoriopol; 3. Sud – Causeni, Stefan-Voda, Bender, Slobozia.
 • ⎯       Elaborarea a 3 Documente de Evaluare Regională (1 per regiune), prin combinarea cercetării de birou (desk research) cudesfășurarea Atelierelor de Evaluare în regiuni și chestionarea actorilor-cheie (la necesitate). Cercetarea online va fi complementată de constatările, ideile și informațiile colectate în cadrul atelierelor. Totodată, expertul va avea acces la materiale foto, video și text, reprezentând obiective turistice și destinații inedite descoperite de tineri în regiune, obținute de Echipa de Proiect în urma organizării unui concurs local.
 • Organizarea sesiunilor de progres cu Echipa de Proiect, în funcție de necesitate.
 • CERINȚE ȘI EXPERIENȚĂ

Cerințele și experiența necesară pentru realizarea cu succes a acestui contract includ:

 • Minimum 5 ani de experiență de lucru în domeniul politicilor economice, dezvoltării mediului de afaceri,  sectorului de turism etc.;
 • Cunoștințe practice și experiență în elaborarea documentelor de politici, actelor, normative, studiilor, analizelor, rapoartelor etc.;
 • Capacități și experiență temeinică în livrarea evenimentelor de tip interactiv, prin implicarea activă a participanților (training-uri, ateliere de lucru, seminare, conferințe etc.)
 • Abilități de comunicare cu părțile interesate, aparținând diverselor sectoare, inclusiv mediul de afaceri, administrația publică, societate civilă, etc.
 • Experiență anterioară în proiecte similare, desfășurate în/pentru crearea de sinergii cu regiunea din stânga Nistrului, dedicate dezvoltării mediului de afaceri, promovării turismului și dezvoltării rurale.
 • Capacități analitice, responsabilitate, dedicație și profesionalism;
 • Abilități excelente de comunicare în limbile română și rusă;
 • Studii superioare (minimum de masterat) în științe economice, sociale, drept sau alt domeniu relevant contractului.
 • DOSARUL PENTRU APLICARE

Dosarul trebuie să conțină:

 • Oferta Tehnică, care va conține: metodologie pentru desfășurarea interactivă a atelierelor online și metodele de colectare a informațiilor; un draft preliminar de structură pentru Documentele de Evaluare Regională și CV-ul expertului,
 • Oferta financiară/bugetul în valoare totală brută pentru realizarea sarcinilor propuse (în MDL),
 • Alte materiale și produse anterior dezvoltate, care pot demonstra experiența în realizarea sarcinilor propuse în TOR (dacă e cazul).

Criteriile de evaluare a aplicațiilor:

 • Prezentarea dosarului complet și la timp;
 • Experiență relevantă în domeniul solicitat conform CV-ului propus;
 • Calitatea ofertei tehnice;
 • Valoarea ofertei financiare.

Dosarele pot fi trimise la adresa electronică achizitii@pnfm.md, având ca subiect „Concurs de selectare a serviciilor de expertiză în domeniul turismului”, până la data de 10 Iunie 2022, ora 17.00. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. PNFM va asigura comunicarea rezultatelor participanților la concurs.

Persoană de contact:

Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780 ⏐⏐ E-mail: achizitii@pnfm.md

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md

TOR-Expert-Peer-Review_final

Termeni de referință