Asociația Obștească ”Platforma Națională a Femeilor din Moldova” (PNFM) anunță concurs de selectare a ofertelor cu cel mai bun preț pentru procurare echipament IT, în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.

Scopul subvenției locale este fortificarea capacităților PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.

Proiectul are drept scop să fortifice capacitățile PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.

Data limită de depunere a ofertelor este 04 aprilie 2022, ora 16:00. Oferta de preț trebuie să includă toate produsele solicitate conform specificației tehnice. Ofertele vor fi expediate la adresa de email: achizitii@pnfm.md cu mențiunea ”Ofertă echipament tehnic” și vor conține următorul set de documente:

1.      Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor) sau copia Deciziei de înregistrare a persoanei juridice;

2.      Documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate;

3.      Oferta tehnică și financiară semnată de către reprezentantul legal al ofertantului;

4.      Condiții de livrare.

Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Cerințe față de oferta financiară:

1.    Prețurile vor fi indicate în MDL și vor include transportarea și alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației.

2.  Prețul nu va include TVA (cota 0%), taxe vamale, proceduri vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”, cu modificările și completările respective (Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 14.04.2010). Proiectul „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice” este un proiect de asistență tehnică, în cadrul căruia, conform art. 104, pct c 1) al Codului Fiscal, bunurile procurate sunt scutite de TVA (cota 0%) cu drept de deducere. Documentele confirmative vor fi expediate companiei selectate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Ofertele vor fi evaluate în baza principiului cel mai bun preț in conformitate cu specificațiile tehnice. Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact: Silvia Dragomir

Tel.: (373) 69108780

E-mail: achizitii@pnfm.md

Documentele de participare la procedură pot fi descărcate de mai jos:

·      Specificația tehnica

·      Anunț/invitație de participare

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md

Guvernului Republicii Moldova în politici economice”