Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) de comun cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) implementează Proiectul „Women Entrepreneurs for Women Empowerment (WE4WE)”.

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova, lansează invitația de participare la concursul de achiziție privind elaborarea Studiului de evaluare a profilurilor femeilor din regiunile Republicii Moldova în conformitate cu Caietul de sarcini și Termenii de referință.

Scopul contractului constă în elaborarea unui studiu privind profilul regional al femeilor, necesitățile de dezvoltare și aspirațiile acestora în domeniul antreprenorialului.

Documentul propus trebuie să se bazeze pe efectuarea unei cercetări și evaluări, pe un eșantion de antreprenoare sau viitoare antreprenoare, din toate regiunile Moldovei, inclusiv Transnistria.

Obiectivul general este de a elabora o lucrare (cercetare) analitică cuprinzătoare, bazată pe date tematice din diferite surse oficiale (statistici oficiale și date primare, secundare și administrative) și independente (studii, sondaje) disponibile a instituțiilor de stat și organizațiilor donatoare privind participarea, rolul și performanța femeilor în activitatea antreprenorială, precum și identificarea necesităților antreprenoriatului feminin în funcție de activitatea economică, dimensiunea întreprinderii și caracteristicile antreprenoarelor, principalele obstacole și barierele în calea afacerilor antreprenoarelor de pe teritoriul Republicii Moldova, prin oferirea unei analize comparative cu situația de până la criza de COVID-19, precum și efectele provocate de criza pandemică. Studiul final trebuie să descrie imaginea femeilor din fiecare regiune a Moldovei (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și Transnistria) abordând vârsta, statutul social, copii la întreținere, venituri, numărul, ocuparea în sectoarele economice de activitate, implicarea în afaceri (etapa dezvoltării), flexibilitatea reorientării în carieră, experiența migraționistă, limbile vorbite, educația, și alte criterii considerate relevante pentru analiză.

Dosarele pot fi aplicate la adresa electronică pnfm.achizitie@gmail.com sau depuse în format printat la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, et. 2, până la data de 25 noiembrie 2021, ora 16:00.

Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampila. Documentele de participare la procedură pot fi descărcate aici: