Asociația Obștească ”Platforma Națională a Femeilor din Moldova” (PNFM) anunță concurs de selectare a ofertelor cu cel mai bun preț pentru servicii de transport, cazare, alimentare în cadrul proiectului “EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”.

Proiectul “EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Scopul concursului

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de transport, cazare, alimentare pentru desfășurarea vizitei de studiu în perioada 11 – 14 mai 2022, în mun. Iași, România. 

Vizita de studiu pentru 40 tineri, este organizată în contextul organizării vizitei de schimb de experiență și participării la conferința ”Enterprising for Tomorrow – Social Entrepreneurship & Youth Engagement Conference”, care va avea loc la Palas Mall Iași, 13 mai 2022.

Sarcina tehnică

Compania selectată va trebui să ofere următoarele servicii:

– cazare pentru 40 de persoane în odăi duble pentru perioada 11-14 mai 2022 (3 nopți);

– alimentarea participanților (40 persoane) pentru perioada menționată: dejun (3 unităţi), prânz (1 unitate), cină (2 unități).

– transport pe toată perioada sejurului, tut/retur Iași-Chișinău.

Rezultatele așteptate

Compania selectată va presta serviciile specificate în perioada 11-14 mai 2022, respectând obligațiile contractuale.

Aranjamente instituționale:

Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoană delegată din partea PNFM pentru rezolvarea situațiilor de orice gen şi aprobarea tuturor aranjamentelor logistice.

Criterii de selecţie:

– oferta de preţ (unde se va ţine cont de raportul preţ – calitate);

– experiență în domeniu;

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

– scurtă descriere a companiei;

– oferta financiară care va include prețuri per unitate şi meniul propus.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 22 aprilie 2022, ora 16:00.

Ofertele se vor remite la adresa:

Platforma Națională a Femeilor din Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65, etaj 4 sau la e-mail: achizitii@pnfm.md, în linia de subiect indicați – „Concurs Vizită de studiu”.

Persoana de contact: Silvia Dragomir

Tel.: (373) 69108780

Nota bene!

– Doar compania selectată va fi contactată

– Dosarele incomplete nu vor fi evaluate

Anexa