Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) anunță concurs de selectare a ofertelor cu cel mai bun preț pentru procurare echipament IT, în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției. 

Scopul subvenției locale este fortificarea capacităților PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.

Proiectul are drept scop să fortifice capacitățile PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.Data limită de depunere a ofertelor este 26 noiembrie 2021, ora 16:00. Oferta de preț trebuie sa includă toate produsele solicitate conform specificației tehnice. Ofertele vor fi expediate la adresa de emailpnfm.achiziție@gmail.com

Criteriile de evaluare a ofertelor: ofertele vor fi evaluate în baza principiului cel mai bun preț. 

Numai candidații selectați vor fi contactați.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact: Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md

Documentele de participare la procedură pot fi descărcate de mai jos:

·        Specificați tehnica

·        Anunț/invitație de participare