În cadrul proiectului „EU4Youth – Social Innovation Impact – a Strategic Partnership!”, derulat în perioada februarie, 2020 – martie, 2023 a fost elaborată broșura pentru prezentarea rezultatelor proiectului, cu denumirea „ANTREPRENORIATUL SOCIAL – MOTORUL SCHIMBĂRII REZILIENTE ÎN COMUNITĂȚILE DIN REPUBLICA MOLDOVA ”.

Proiectul „EU4Youth – Social Innovation Impact – a Strategic Partnership!” și-a propus să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor din România, Moldova și Ucraina, pentru o mai bună coeziune socială, ocupare a forței de muncă, și pentru reducerea inegalităților sociale. Proiectul a contribuit direct la dezvoltarea unui ecosistem prietenos pentru economia socială în Republica Moldova și Ucraina prin transferul de bune practici și experiență din România. Activitățile proiectului au generat impact direct în procesul de stimulare a potențialului antreprenorial al tinerilor din Republica Moldova și Ucraina, contribuind la coeziunea socială, crearea noilor locuri de muncă, reducerea inegalităților și dezvoltarea unui cadru legislativ favorabil pentru antreprenoriatul social în cele două țări.

În cadrul proiectului au fost dezvoltate 4 Laboratoare de Inovare Socială în R. Moldova și Ucraina, PNFM administrând Laboratorul de Inovare Socială de la Chișinău. Scopul Laboratorului este să aducă laolaltă tinerii, sectorul de afaceri, autoritățile publice, societatea civilă și instituțiile educaționale pentru a colabora și proiecta soluții inovatoare pentru cele mai stringente provocări sociale. Ne propunem să promovăm gândirea inovativă și antreprenoriatul social în toate comunitățile din Republica Moldova.

Servicii disponibile:

  • Informare și acces la oportunități,
  • Educație și dezvoltarea capacităților de antreprenoriat social,
  • Voluntariat pentru schimbare socială,
  • Acces la finanțare,
  • Accelerare și mentorat individual,
  • Acces la rețea și parteneriate regionale și globale.

Mai multă informație despre rezultatele proiectului și dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova se găsește în broșura tematică, pe care o puteți VIZUALIZA AICI.

Această broșură a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „EU4Youth – social innovation impact – a strategic partnership!”. Conținutul este responsabilitatea exclusivă a autorilor, Platforma Națională a Femeilor din Moldova, și nu reflectă în mod neapărat punctul de vedere oficial al Uniunii Europene.