Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM), lansează invitația de participare la concursul de achiziție pentru selectarea formatorului (trainerului)/companiei în organizarea unei serii de workshopuri în regiunile Republicii Moldova în cadrul proiectului “EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, ce vor contribui la consolidarea potențialului tinerilor antreprenori sociali prin dezvoltarea capacităților acestora și prin crearea unui ecosistem favorabil pentru tinerii din regiuni, întru creșterea și dezvoltarea gradului de conștientizare despre antreprenoriatul social în Republica Moldova.


Termen de realizare: ianuarie 2023 – 15 martie 2023

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Fundația Alături de Voi Romania, implementează proiectul – „EU4Youth – social innovation impact – a strategic partnership„. Proiectul are drept obiectiv general să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova întru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului social în rîndul tinerilor din Moldova, sporirea contribuției acestora la coeziunea socială și ocuparea forței de muncă, incluziunea și reducerea inegalității.

Pentru realizarea celor cinci workshopuri – numărul minim planificat de participanți– este de cca 20 de tineri/per workshop (inclusiv tineri din grupuri vulnerabile). Workshopurile se vor baza pe prezentări Power Point, lucrul individual, brainstorming, analiză, discuții, lucru în grup, studii de caz, sesiuni de întrebări și răspunsuri, videoclipuri, exerciții practice, prezentarea istoriilor de succes etc. La sfîrșitul fiecăruei Workshop va fi realizat un sondaj pentru a măsura feedback-ul participanților.

Puteți accesa și descărca criteriile de selecție, procedura de aplicare și Formularul de Ofertă Tehnică/Financiară mai jos.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2023.

Persoană de contact: Vulpe Olesea
Tel.: (373) 68195509