„CROSSNISTRU – Valorificarea resurselor antreprenoriale pentru descoperirea potențialului turistic”, cu acest generic a fost lansat proiectul care va mobiliza comunitățile locale de pe ambele maluri ale râului Nistru, pentru a contribui în comun la bunăstarea economică din regiune. La conferința online de lansare din 8 iunie au participat reprezentanți din diverse sectoare, inclusiv administrație publică, sectorul IMM, infrastructura de afaceri, societatea civilă, tineri din regiune, etc.

Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai pe ambele maluri ale râului Nistru, afectat de pandemia COVID-19, prin conectarea punctelor de competitivitate regionale, îmbunătățirea abilităților antreprenoriale orientate către viitor și creșterea atractivității turismului fluvial. 

Dna. Iulia COSTIN, Președinta Platformei Naționale a Femeilor din Moldova (PNFM) a remarcat faptul că „Proiectul CROSSNISTRU are o importanță esențială pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova. Creând punți de colaborare între cele două maluri ale râului Nistru, vom resuscita turismul rural din regiuni și, totodată, vom contribui la promovarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin intermediul unei aplicații mobile de ultimă generație.” 

În cadrul proiectului, vom lucra activ cu comunitățile aflate pe ambele maluri ale Râului Nistru, pentru ca împreună să identificăm prioritățile economice și turistice locale, să generăm idei și mecanisme de promovare a afacerilor în aceste regiuni”, a precizatDna. Olga NEVELSKAYA, Președinta Asociației Regionale a Laboratoarelor Creative, Artă și Meșteșugărit din Tighina/Bender și Partener de Implementare a Proiectului.

Dna. Raisa TOFAN, Managera Proiectului, a vorbit despre rolul și activitățile principale ale proiectului: „CROSSNISTRU vine să minimizeze impactul consecințelor crizelor actuale prin transformarea provocărilor în oportunități. Desfășurat pe linia Nistrului, activitățile proiectului vizează râul nu ca pe o barieră sau frontieră, dar ca pe un pod de cooperare între maluri. Antreprenorii locali vor avea ocazia să participe la „Escalatorul de Afaceri”, cursuri de instruire pentru afacerile viitorului, iar comunitățile pot contribui la dezvoltarea unei aplicații mobile turistice – soluție inovatoare pentru promovarea afacerilor în regiuni.”

Proiectul „CROSSNISTRU – Valorificarea resurselor antreprenoriale pentru descoperirea potențialului turistic” se desfășoară în perioada mai – noiembrie 2022 și este implementat de de Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM), în parteneriat cu Asociația Regională a Laboratoarelor Creative, Artă și Meșteșugărit din Bender, în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. 

Vedeți aici prezentarea proiectului