Ce este PNFM?

Asociația Obștească – Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM). Este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, non-profit constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate în vederea realizării în comun a scopurilor determinate în statut.

Misiunea platformei este de a contribui la sporirea rolului femeii în societate și în afaceri, abilitarea drepturilor și oportunităților, de a susține creșterea potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial în RM.

Scopuri

 • consolidarea promovarea valorilor împărtășite de membrii Asociații, ce țin de principiile fundamentale ale egalității de șanse între femei și bărbați: promovarea rolului poziției sociale ale femeilor în societatea democratică contemporană;
 • consolidarea femeilor cu convingeri comune de dezvoltare a societății prin sprijinirea mediului de afaceri  și prin susținerea spiritului antreprenorial pentru o creștere durabilă a economiei naționale;
 • creșterea, susținerea și promovarea numărului femeilor în poziții manageriale;
 • încurajarea și promovarea femeilor care doresc să lanseze propriile afaceri și\sau să-și dezvolte propria cariera.

Obiective

 • promovarea și susținerea femeilor antreprenoare, femeilor cu inițiativă care vor să contribui la realizarea schimbărilor pozitive în viața proprie cât și în comunitatea în care locuiesc;
 • creșterea reprezentativității femeilor în mediul de afaceri, în structurile decizionale și politice din țară;
 • creşterea numărului femeilor în poziții manageriale;
 • să ofere sprijin în dezvoltărea profesională și personală a femeilor;
 • să promoveze antreprenoriatul în rândul femeilor din Moldova;
 • să contribuie la auto-angajarea femeilor și generarea de venituri prin intermediul antreprenoriatului feminin;
 • să consolideze rețele de femei antreprenoare pentru a face schimb de bune practici și idei în afaceri;
 • să contribuie la consolidarea societății în soluționarea problemelor femeilor;
 • să promoveze dezvoltarea responsabilității sociale a întreprinderilor față de țară și comunitate.

Servicii oferite

 • informarea femeilor despre oportunitățile de dezvoltare personală și profesională;
 • organizarea și desfășurarea de training-uri și master-class-uri tematice;
 • organizarea și desfășurarea de mese rotunde, întruniri regionale tematice, forumuri naționale, misiuni economice, întruniri bilaterale, sesiuni de socializare;
 • acordarea serviciilor de mentorat pentru antreprenoare;
 • promovarea istoriilor de succes a femeilor antreprenoare;
 • elaborarea studiilor și analize care reflectă situația social-economică a femeilor din Moldova;
 • campanii de mediatizare privind responsabilitatea social-corporativă și respectarea celor 7 Principii de Abilitare a Femeilor.

Beneficii

 • promovarea întreprinderii prin intermdiul rețelei;
 • acces la informații recente privind programele de suport și dezvoltare antreprenorială, statistici si analize despre femei;
 • posibilități de dezvoltare a competențelor manageriale și a abilităților antreprenoriale;
 • particpare la evenimentele Platformei;
 • oportunități sporite de identificare a partenerilor;
 • contribuire la dezvoltarea unei comunități responsabile.