În perioada octombrie – noiembrie, echipa PNFM în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor a realizat un Program intens de consiliere și reabilitare economică pentru 60 de femei, aflate în regim de detenție în Penitenciarul Rusca din orașul Hîncești. Sesiunile de consiliere psihologică și formare au asigurat acces la trei module integrate: consiliere psihologică cu accent pe dezvoltarea personalității și autonomiei femeilor care după eliberarea din detenție să contribuie la asigurarea unei vieți decente cu profil legal; mentorat și ghidare, inclusiv individuală, în identificarea abilităților economice și experienței profesionale acumulate până la detenție; instruire, pas cu pas, cum să lansezi și să dezvolți propria afacere sau activități de tip freelancing: studio de fotografie, atelier de croi, produse hand-made care pot fi promovate și comercializate etc.

Pe parcursul instruirii pentru fiecare subiect au fost aplicate metode şi tehnici interactive de expunere a materialului folosind predarea prin întrebări, analogii, non-exemple, studii de caz şi lucru practic. Subiectele abordate şi metodele aplicate au trezit interesul participanţilor, deoarece, pentru o însuşire eficientă, materialul a fost prezentat într-o formă simplă, accesibilă pentru participante, utilizând situaţii şi exemple din viaţa cotidiană, antrenând participantele în discuţii şi studii de caz.

Ca rezultat al Programului de formare și urmare dialogului cu reprezentanții administrației Penitenciarului Rusca privind situația social- economică a femeilor deținute, putem constata cu certitudine, că factorul de bază care a provocat săvârșească infracțiunilor este situația financiară precară provocată de lipsa unei surse stabile de venit, ori venituri mai mici decât nivelul care ar asigura simpla existență personală ori a familiei. Această constatare este confirmată de faptul, că din total deținute, până la condamnare din doar cca 28% au fost angajate oficial în câmpul muncii conform specialității, ori ca muncitoare în alte domenii (chelner, realizator consultant aparate tehnice, barwomen, secretară, consultant la agenția de turism, vânzătoare produselor de îngrijire și frumusețe, casier, dădacă, dereticatoare în oficii, apartamente, etc.),  iar 72% au practicat munci ocazionale fie în țată, ori peste hotare, sau au schimbat mai multe locuri de muncă.

În scopul sporirii șanselor de asigurare a unei surse de venit stabile și reintegrare în societate după eliberarea din detenție, majoritatea deținutelore au un interes sporit de a beneficia de oportunitatea obținerii unei sau mai multe specialitați, care ar asigura nu numai angajarea conform contractului de muncă dar și autoangajarea inițiind propria afacere. Cu ajutorul experților și administrației Penitenciarului Rusca, echipa PNFM urmează să elaboreze un Program Național de Reintegrare în Câmpul Muncii dedicat persoanelor care au trăit experiența unei detenții și care au nevoie de suport în tot procesul din momentul ispășirii pedepsei până la reintegrarea în societate și în câmpul muncii.

Nota: Sesiunea de abilitare socială și formare economică a femeilor deținute în Penitenciarul Rusca este asigurată de Platforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, în cadrul proiectului A Doua Șansă pentru EA. Proiectul este adresat femeilor, deținute în Penitenciarul Rusca Nr. 7, Raionul Hîncești și are scopul să contribuie la reabilitarea economică și pregătirea acestora pentru reintegrarea în câmpul muncii și în viața economică odată ispășită sentința. Proiectul este finanțat de Fondul Canadian pentru Inițiative Locale în Republica Moldova (CFLI).