Comunicat de presă

Forumul anual al femeilor a adunat peste 500 de femei din Moldova

Sîmbătă, 19 decembrie 2015, ora 10.00 în incinta Hotelului Radisson Blu s-a desfăşurat Forumul Anual al Femeilor din Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Platformei Naţionale a Femeilor din Moldova (PNFM),  inițiativă lansată de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM  în anul 2013.

Scopul PNFM este de a contribui la creşterea gradului de conştientizare a rolului femeilor în societate, prin dezvoltarea abilităţilor proprii și încrederii în sine, care vor aduce schimbări pozitive atât în viaţa personală, cât şi în comunitate.

Prin intermediul acestui Forum, Platforma Naţională a Femeilor, a sporit atenţia populaţiei faţă de rolul femeii în societate, a creat o platformă de discuţii pentru identificarea oportunităţilor de abilitare a femeilor la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, locale, organizaţii internaţionale şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.

La eveniment au participat peste 500 de femei din toate raioanele R. Moldova din diferite domenii: antreprenoriat, sectorul public, organizații obștești, parteneri de dezvoltare, organizaţii donatoare, societatea civilă şi mass-media.

Evenimentul a fost lansat de către Doamna Iulia IABANJI, Director General ODIMM şi iniţiatoarea Platformei Naţionale a Femeilor din Moldova, a vorbit despre misiunea și importanța  Platformei în dezvoltarea potențialului feminin, implicarea femeilor în viața social-economică și despre activitățile de susținere a acestora în anul 2016. Dna Iabanji, a venit cu sfaturi de susţinere către toate femeile participante, de a fi puternice, optimiste, active și să servească drept exemple de succes pentru noile generaţii tinere în afaceri.

Forumul a fost moderat de către Vera Nastasiu, jurnalista şi Fondatoarea ,,Dicţie.md’’ precum şi o femeie de succes care a creat o atmonsferă de dialog, unde femeile speakere au vorbit despre istoria lor de succes, despre pilonii care au stat la baza carierei acestora, dar şi despre unele provocări ale lor în afaceri.

,,Cele mai bune modele de femei pe care trebuie să le apreciem, suntem chiar noi înşine’’, a menţionat, şeful reprezentanţei de ţară UN Women, Dna Ulziisuren Jamsran, care este o susţinătoare vădită a femeii în luarea deciziilor, iar solidaritatea, susţinerea şi perfecţionarea continuă, sunt cuvintele cheie pentru a deveni o femeie de succes.

Dna Speranţa Olaru, Manager de Proiect în cadrul Delegaţiei UE în R. Moldova, a reiterat sprijinul permanent al Delegaţiei UE la organizarea seminarelor informative ale PNFM şi a menţionat că este îmbucurător faptul că s-a ajuns la 500 de participante la forum, ,, cu cît vom fi mai multe şi mai unite, cu atît vom putea crea lucruri frumoase împreună’’.

În cadrul evenimentului au fost premiaţi cîştigătorii concursului celei de-a VI-a ediţie a Concursului Naţional ,,IMM-model de responsabilitate socială’’ . Concursul este organizat anual şi are drept scop evidenţierea întreprinderilor mici şi mijlocii, care se implică activ în desfăşurarea activităţii social-corporative.

Partenerii şi sponsorii concursului au fost: BC ,,Moldova Agroinbank’’ SA, ,,SRL Hamster’’,,Evenda şi Angry Business,, care are au oferit cîştigătorilor cadouri şi premii băneşti.

Astfel, au fost nominalizate întreprinderile:

SC ,,SEROLAN’’ SRL, din or. Călăraşi – Premiul mare, pentru realizări în domeniul Responsabilităţii Social Corporative;

,,METEOR SRL, raionul Anenii Noi, s. Chetrosu – pentru activităţi de protecţie a mediului înconjurător;

ÎI ,,STIŞ SVETLANA’’, din or. Ştefan Vodă – pentru activităţi de respectare a condiţiilor de muncă a angajaţilor;

SRL ,,EDUJOC’’ din or. Chişinău  – pentru activităţi de integrare socială şi sprijin acordat comunităţii.

Participantele la eveniment au plecat acasă cu cadouri, oferite la tombolă din partea partenerilor ,,SRL Stil Tur”, ,,SA Viorica Cosmetic”, Alina Bradu, Reţeau de Farmacii ,,Felicia’’, Hetelul Radisson Blu şi Gloria.

Menţionăm, că pe parcursul a 2 ani de activitate Platforma Naţională a Femeilor din Moldova a organizat 9 evenimente informaţionale  pentru sporirea atenţiei asupra  abilitării potenţialului feminin la care au participat 1000 de persoane, a promovat 19 istorii de succes, organizat 19 prezentări de produse şi a desfăşurat 9 mini expoziţii, de asemenea a organizat o misiune economică pentru 15 antreprenoare din domeniul industriei textile in Polonia.

Evenimentul a fost organizat cu susţinerea partenerilor: Delegaţia Uniunii Europeneîn Republica Moldova, UN Women, Banca Mondială, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, BC ,,Fincombank’’SA , BC ,,Moldova Agroinbank’’SA.

De asemnea evenimentul a fost susţinut de către companiile: „Viorica Cosmetic” SA, Agenţia de turism „Stil Tur”, SRL „Iradex Textil”, reţeaua de farmacii „Felicia”, SRL „Culorile Luminii”, Alina BRADU, Radisson Blu – Leogrand Chişinău Hotel.

Platforma Naţională a Femeilor din Moldova aduce sincere mulţumiri tuturor partenerilor de dezvoltare, care au contribuit la organizarea Forumului.

Pentru informaţii adiţionale puteţi accesa www.platformafemeilor.md sau pagina de Facebook www.facebook.com/pnfmd/?ref=hl sau să ne scrieţi la poşta electronică pnfm@odimm.md