În rezultatul analizei provocărilor și necesităților întâmpinate de tinerii refugiați în procesul de integrare în Republica Moldova, desfășurată în perioada martie – aprilie, 2023, prin „Evaluarea rapidă a necesităților tinerilor refugiați din Ucraina în Republica Moldova” s-a constatat necesitatea stringentă de a îmbunătăți politicile și instrumentele de facilitare a accesului la piața muncii pentru tinerii refugiați în comunitățile din Molodva.

Studiile desfășurate de REACH relevă că un număr considerabil de persoane se află în căutarea unui loc de muncă (27%), principalele bariere în calea angajării fiind lipsa opțiunilor alternative de îngrijire a copiilor, locuri de muncă puține, competențe insuficiente, nepotrivirea între competențe și locurile de muncă disponibile, barierele lingvistice și insuficiența programelor pentru facilitarea angajării refugiaților. Conform UN Women, femeile singure care au în grijă copii, femeile rome și persoanele cu dizabilități sunt grupuri vulnerabile pentru care aceste provocări se simt și mai acut.

Tinerii, mai ales femeile, reprezintă o proporție semnificativă a refugiaților stabiliți în Moldova, majoritatea confruntându-se cu un nivel ridicat de insecuritate financiară. Tinerii refugiați ar putea, în egală măsură, să contribuie la creșterea economică a țării sau să împovăreze sistemul de asistență socială. Or, numai o viziune unitară și coerentă de integrare în muncă a tinerilor din Ucraina poate aduce beneficii reciproce.

Nota Analitică „De la refugiat la angajat: Cum putem facilita accesul tinerilor refugiați din Ucraina la piața muncii?” propune recomandări de politici pentru factorii de decizie și alte părți relevante pentru a facilita trecerea de la politici de acomodare a tinerilor refugiați la politici concrete de facilitare a integrării în muncă în toată complexitatea sa, de la informare și ghidare în carieră, până la accesul la locuri de muncă și inserție.

Nota Analitică poate fi accesată în LIMBA ROMÂNĂ sau ENGLEZĂ.

În perioada martie – aprilie 2023, PNFM a elaborat „Evaluarea rapidă a necesităților tinerilor refugiați din Ucraina în Republica Moldova”, prin care au fost identificate provocările și necesitățile curente ale tinerilor refugiați din Ucraina în procesul de integrare în Republica Moldova și care a fost punctul de pornire în elaborarea Notei Analitice. Analiza a măsurat gradul de integrare din punct de vedere al condițiilor de trai în comunitățile-gazdă, accesului la educație, oportunitățile de muncă și dezvoltare personală, dar și percepția acceptării și incluziunii sociale. Studiul s-a bazat preponderent pe cercetarea cantitativă (sondaj de opinie) și în mică măsură pe studiul de tip calitativ (consultări și discuții cu tinerii refugiați).

*Această publicație a fost elaborată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Black Sea Trust for Regional Cooperation, în cadrul proiectului „Youth Social Innovation towards a Sustainable Ukraine”. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a autorilor, Platforma Națională a Femeilor din Moldova și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene și ale Black Sea Trust for Regional Cooperation.