Desfășurat în perioada noiembrie, 2022 – mai, 2023, proiectul „Inovație Socială în rândul Tinerilor pentru Dezvoltarea Durabilă a Ucrainei” a produs impact în rândul tinerilor din Ucraina și Republica Moldova. Proiectul a fost implementat de Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) în parteneriat cu Organizația de Tineret din Ucraina „Noua Generație Europeană”(NEG) și a urmărit să îmbunătățească implicarea tinerilor din cele două țări în dezvoltarea comunitară prin inovație socială.

În cadrul proiectului, PNFM a susținut consolidarea capacităților operaționale ale Laboratorului de Inovare Socială din Ismail, administrat de NEG, pentru a continua să sprijine tinerii din regiune prin promovarea inovației sociale.  Totodată, activitățile desfășurate au stimulat incluziunea tinerilor refugiați din Ucraina în Republica Moldova și au produs impact la nivel de politici prin evaluarea necesităților tinerilor refugiați și înaintarea recomandărilor pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii.

Acțiunea a fost implementată cu suportul Black Sea Trust for Regional Cooperation și susținerea financiară a Uniunii Europene.

Printre rezultatele proiectului se numără:

  • Laboratorul de Inovare Socială din Ismail, Ucraina și-a consolidat activitatea prin elaborarea unei noi Metodologii de Funcționare și a unui Plan de Acțiuni, ambele menite să sprijine activitatea pe timp de război și după instaurarea păcii.
  • Personalul implicat în gestionarea Laboratorului a fost instruit prin transfer de cunoștințe din partea PNFM să fortifice activitatea și să acceseze fonduri.
  • 41 de tineri din Moldova și Ucraina au participat la acceleratorul de idei „Youth Social Innovation Bootcamp”, un program de instruire de 5 zile în domeniul inovării sociale, antreprenoriatului de impact și a dezvoltării sustenabile a comunităților.
  • A fost elaborată Evaluarea Rapidă a necesităților tinerilor refugiați din Ucraina în Republica Moldova”, sintetizând provocările și nevoile de integrare ale refugiaților între 18 – 35 de ani.
  • A fost dezvoltată și consultată Nota Analitică „De la refugiat la angajat: cum putem facilita accesul tinerilor refugiați la piața muncii?”, care propune recomandări de politici pentru factorii de decizie și alți actori relevanți.

Reiterăm că realizarea proiectului „Inovație Socială în rândul Tinerilor pentru Dezvoltarea Durabilă a Ucrainei” a fost posibilă datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene și al Black Sea Trust for Regional Cooperation. Publicațiile rezultate din proiect și conținutul acestora sunt responsabilitatea exclusivă a autorilor, Platforma Națională a Femeilor din Moldova și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene și ale Black Sea Trust for Regional Cooperation.