ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Platforma Națională a Femeilor din Moldova a fost lansată în 2012 ca o inițiativă națională care sprijină emanciparea femeilor și a fost înființată oficial în 2016, avand ca obiectiv principal sporirea rolului femeii în societate și în afaceri, abilitarea drepturilor și oportunităților, de a susține creșterea potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial în Republica Moldova. PNFM s-a dezvoltat cu succes, construind o comunitate de peste 3000 de femei din toate regiunile Moldovei. Platforma are o experiență substanțială reunind femei și fete pentru a comunica, inspira și a împărtăși din experiența proprie, provocarea discuțiilor cu privire la probleme stringente, cum ar fi discrepanțele de gen în antreprenoriat, femeile în contextul migrației etc. Este important de menționat că PNFM se concentrează pe regiuni, unde aceste eforturi sunt cele mai necesare.

În perioada  16 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022, Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) și Centrul de Drept al Femeilor (CDF) implementează Proiectul “Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” implementat în parteneriat cu UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei.

Având în vedere domeniile de activitate, PNFM și CDF își propune să aducă schimbări în viața victimelor violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ruperea cercului violenței și abilitarea victimelor, astfel încât acestea să-și cunoască drepturile, să devină independente și să-și recapete încrederea în forțele proprii și potențialul lor de dezvoltare.

Scopul Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen prin dezvoltarea a 5 programe de scară mică/5 instrumente de abilitare economică.

Obiectivul concursului constă în selectarea unei companii/organizații care va asigura livrarea a 5 sesiuni de orientare profesională și ghidare în carieră cu scop de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen în raioanele Soroca, Telenești, Hîncești, Ștefan Vodă și mun.Bălți. Persoanele selectate vor activa în strânsă colaborare cu managementul PNFM și CDF.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea suportului consultativ, informativ  și de mentorat privind promovarea abilitării economice a femeilor, în special a  femeilor  supraviețuitoare violenței de gen având prioritate cele din regiunile rurale,  prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse informaționale  privind programele  financiare și oportunitățile de dezvoltare antreprenorială. Grupul țintă va beneficia de:

  1. Informații, consultări, servicii de sprijin și formarea necesară pentru a-și asigura loc de muncă;
  2. Consultanță pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile și posibilitățile de angajare profesională;
  3. Consultanță și suport întru  dobândirea cunoștințelor  privind dezvoltarea profesională.

Responsabilități

1.      Elaborarea conceptului  Programului „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” a sesiunilor de instruire în orientarea profesională pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile de angajare și  dezvoltare profesională  – a  femeilor  supraviețuitoare violenței de gen, care să răspundă la nevoile specifice de abilitare și orientare profesională a grupului țintă . În caz de schimbare a situației COVID-19, sau/și  a situației regionale,  agenda urmează a fi adaptată la regim online. (Hîncești, Bălți, Soroca, Telenești și Ștefan Vodă și mun.Bălți – sunt raioane prioritare).;

1.1 Agenda o zi de instruire;

1.2. Suport livrabil pentru participante, inclusiv PPT;

1.3 Chestionar de evaluare pre, post a cunoștințelor participantelor programului de instruire;

2.   Livrarea a 5 sesiuni, cu durata de 1 zi  (8 ore) pentru fiecare din grupurile țintă, inclusiv cu implicarea reprezentanților din raioanele pilot;

3.     Analiză comprehensivă a chestionarelor completate de beneficiarele programului de instruire;

4.    Elaborarea a cinci rapoarte  narative privind livrarea a 5 sesiuni de instruire, acordat femeilor  supraviețuitoare violenței de gen realizate;

5.    Elaborarea a unui raport narativ general privind acordarea orelor de consultanță,  mentorat și coaching pentru   femeile  supraviețuitoare violenței de gen,  referitor la dezvoltarea cunoștințelor substanțiale pentru a deveni antreprenoare acordat  femeilor  supraviețuitoare violenței de gen realizat;

Notă: În contextul pandemiei COVID-19, metodologia de oferire a sesiunilor de instruire (față în față sau online) va fi decisă înainte de organizarea de facto a acestora. Prestatorul va fi responsabil de asigurarea cursurilor în regim online, utilizând soluții pentru conferințe video și întâlniri online (Zoom/TrueConf/Microsoft Teams sau altele), care vor permite efectuarea apelurilor video de grup, vor conține chat interactiv, unde beneficiarii vor avea posibilitate să acorde întrebări formatorilor, vor conține opțiuni de partajare ecranului, pentru prezentările PowerPoint a formatorilor. Cursul de instruire va fi livrat în limba română, în caz de necesitate materialele vor fi traduse în rusă de către compania/organizația implementatoare.

Nr.LivrabilMateriale/CantitateaTermen de livrare
1.Elaborarea și prezentarea designului/conceptului a programului sesiunilor de dezvoltare profesională pentru angajarea femeilor supraviețuitoare;Draft preliminar; Document final;12 iunie  2022 16 iunie   2022
2.Agenda de instruire; Materiale de suport (inclusiv prezentări, fișe de lucru);Agenda; Draft materiale de suport;20 iunie  2022  
3.


4.
Realizarea a 5 sesiuni de  instruire ;   Raport de activitate ;   Raport  general de activitate ;Liste ale participanților, chestionare; Raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală cu recomandări de consolidare; Raport  general de activitate ;iunie  2022   iulie  2022   iulie 2022 

 Principalele rezultatele vizate prin implementarea activităților proiectului:

  • Cel puțin 100 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  vor beneficia de informații, consultări servicii de sprijin și creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile de angajare și  dezvoltare profesională  – a  femeilor  supraviețuitoare violenței de gen, care să răspundă la nevoile specifice de abilitare și orientare profesională a grupului țintă

Pentru participare la concurs, Dosarul organizației/companiei va conține  următoarele:

  • Profilul Companiei  sau CV expertului (maxim 1 pagina)
  • Portofoliul formatorilor  ( cel puțin 5 ani activitate,  descriere succinta);
  • Portofoliul experienței de servicii similare;
  • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL)
  • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Criterii de evaluare:

Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

Experiența relevantă în domeniul solicitat;

Relevanța cu domeniul sarcinii;

Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra în afara oficiului PNFM și CDF în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate (cu indicare numărului de zile lucrate).

Dosarele pot fi aplicate la adresa electronică achizitii@pnfm.md sau depuse în format printat la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 65 , până la data de 11 mai  2022, ora 18:00. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampila. Doar aplicanții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact:

Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md