Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea propunerii de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova

PNFM beneficiază de subvenție locală ”Fortificarea dialogului de politici în domeniul abilitării și participării economice a femeilor din Republica Moldova” din partea  proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.

Scopul subvenției locale este fortificarea capacităților PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.

Obiectiv – selectarea expertului pentru elaborarea unei propuneri de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova.

Dosarele pot fi expediate la adresa electronică pnfmachizitie@gmail.com sau depuse în format fizic la sediul Asociației obștești Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, et. 2, cu mențiunea „Elaborarea propunerii de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova”.

Termeni de referință

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 decembrie 2021, ora 17:00.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact: Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md