Youth Social Innovation Bootcamp: Produceți schimbarea în comunitatea voastră!

Apelul pentru Participare este acum deschis: APLICĂ AICI

Când?

21 – 25 martie 2023

Unde?

Vadul lui Voda, Moldova

Limba de instruire: Rusă

Ce este YSIB?

YSIB este o tabără-accelerator de 5 zile pentru tinerii din Moldova și din Ucraina, menită să dezvolte gândirea creativă, abilitățile de inovare socială și antreprenoriat. Programul este conceput să dezvolte capacitățile creative ale tinerilor din Moldova și Ucraina, cu scopul de a genera soluții comune pentru problemele existente în comunitățile lor.

Prin intermediul activităților interactive, învățării prin joc și a exercițiilor practice cu mentorii și formatorii YSIB, veți afla despre ce înseamnă Inovația Socială (IS) și cum poate aceasta rezolva problemele din comunitate; cum se scrie un proiect cu scop social; ce valoare adăugată aduce IS în UE și ce putem învăța de la țările europene; ce este antreprenoriatul social și cum poți dezvolta un start-up de impact. Bazat pe munca în echipă, Bootcamp-ul vă oferă șansa de a întâlni lideri de tineret din Moldova și Ucraina pentru ca împreună să generați soluții unice pentru problemele sociale actuale.

Cine poate aplica?

Dacă ai între 18 și 30 de ani, ești cetățean al Republicii Moldova sau al Ucrainei (locuind în prezent în Moldova) și ești curios să afli cum poți să contribui la dezvoltarea comunității tale, YSIB este pentru tine. Vom selecta 20 de participanți din Moldova și 20 din Ucraina pentru o experiență de învățare unică.

Ce ți-am pregătit?

Bootcamp-ul presupune activități de instruire, ateliere creative, exerciții de prototipare, întâlniri cu antreprenori sociali și jocuri distractive, toate cu scopul de a sprijini dezvoltarea ideilor voastre de inovare socială ca mijloace de reducere a inegalităților și problemelor din societate.

Prin participarea la Bootcamp, ai ocazia să:

• Întâlnești alți tineri activi din Moldova și Ucraina pentru a învăța de la egal la egal și a produce în echipă idei de impact,

• Înțelegi conceptele de inovare socială, antreprenoriat și întreprindere socială și beneficiile acestora pentru tine și societate,

• Dezvolți abilități de scriere a propriului proiect cu scop social, pentru a aplica la finanțare,

• Afli mai multe despre cum poți utiliza instrumentele digitale, inteligența artificială, fintech și alte inovații pentru a crea produse sociale inedite în comunitate,

• Generezi soluții unice pentru rezolvarea celor mai stringente provocări sociale,

• Înveți să dezvolți idei și să lansezi un startup cu impact social,

• Cunoști mai multe despre inovarea socială în Europa, valorile democratice în UE și conceptul de dezvoltare durabilă în Moldova și Ucraina.

Nu te vom învăța să gândești „outside-the-box”. Vom arunca cutia și barierele, pentru ca tu să trăiești o experiență fantastică!

Ce costuri sunt acoperite de YSIB

Vor fi acoperite toate costurile legate de participarea la activitățile Bootcamp-ului. Acestea includ transportul de la Chișinău la Vadul lui Vodă și înapoi, cazarea, mesele și materialele de instruire.

Cum aplici?

Completați acest FORMULAR DE APLICARE pentru a vă asigura participarea. Nu uitați să vă invitați prietenii să se alăture aventurii.

Acceptăm aplicațiile până pe 16 martie. Întrucât numărul de participanți este limitat, grăbiți-vă să vă asigurați locul!

Criterii de selecție

Încurajăm toți tinerii din Moldova și Ucraina să aplice, indiferent de sex, orientare sexuală, stare civilă, grup etnic sau condiție socială. Pentru a aplica, asigurați-vă că îndepliniți următoarele condițiile:

• Interval de vârstă 18 – 30 de ani la momentul depunerii aplicației,

• Deții cetățenia Republicii Moldovei sau a Ucrainei (în prezent, locuind în Moldova),

• Ești disponibil/-ă să participi la toate activitățile de formare din cadrul Bootcamp-ului, în perioada 21 – 25 martie,

• Vorbești și înțelegi limba rusă (cel puțin B1),

• Ești curios și ai motivație pentru a aduce schimbări pozitive în comunitatea ta.

Procesul de selecție se va desfășura conform principiului „primul venit, primul servit”, însă dacă numărul de cereri va depăși numărul planificat de participanți, calitatea răspunsurilor din FORMULARUL DE APLICARE va fi considerată un criteriu de delimitare și selecție.

Alte informații relevante

Vă rugăm să rețineți că suportăm toate costurile legate de Bootcamp doar pentru dvs. și nu putem asigura șederea unui membru al familiei sau a animalelor de companie în incinta taberei.

Pentru întrebări adiționale ne puteți contacta prin e-mail la office@pnfm.md sau sunând la +373 60589050.

Ideea ta poate fi sămânța rezolvării unei probleme din comunitate!

Youth Social Innovation BOOTCAMP este o activitate organizată în cadrul proiectelor: 1. „Youth Social Innovation towards a Sustainable Ukraine”, implementat de Platforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Organizația de Tineret „Noua Generație Europeană”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Black Sea Trust for Regional Cooperation; și 2. #EU4Youth – Social Innovation impact- a strategic partnership!”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în parteneriat cu Fundația “Alături de Voi” România.

Scopul proiectului „Youth Social Innovation towards a Sustainable Ukraine” este să consolideze capacitățile Organizației de Tineret „Noua Generație Europeană” din Izmail, Ucraina pentru a continua să sprijine tinerii din Ucraina și strămutați în Moldova în dezvoltarea lor continuă, mai ales prin promovarea inovării sociale, antreprenoriatului și a incluziunii. Proiectul „ #EU4Youth – Social Innovation impact- a strategic partnership!” are drept obiectiv să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova întru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului social în rîndul tinerilor din Moldova și sporirea contribuției acestora la coeziunea socială, ocuparea forței de muncă, incluziunea și reducerea inegalităților.

НА РУССКОМ

Youth Social Innovation Bootcamp: внесите изменения в свое сообщество!

Прием заявок открыт: РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ

Когда?

21-25 марта, 2023

Где?

Вадул-луй-Вода, Молдова

Рабочий язык: русский

Что такое YSIB?

YSIB — это 5-дневный акселератор для молодежи из Молдовы и Украины (в настоящее время проживающие в Молдове), предназначенный для развития навыков социальных инноваций, предпринимательства и развития творческого мышления. Программа предназначена для направления творческого потенциала молдавской и украинской молодежи для совместного поиска решений существующих проблем в их сообществах.

Мы приглашаем наставников и лекторов, чтобы помочь вам понять, что такое социальные инновации, предпринимательство, как они работают в ЕС и какую дополнительную ценность они могут принести вашим странам и местным сообществам. Основанный на командной работе, Bootcamp предлагает вам возможность встретиться с молодыми лидерами из Молдовы и Украины и совместно разработать уникальные решения для актуальных социальных проблем.

Кто может подать заявку?

Если вам от 15 до 30 лет из Молдовы или Украины, но в настоящее время живете в Молдове и задаетесь вопросом, как положительно повлиять на свое сообщество, YSIB для вас. Мы выберем 20 участников из Молдовы и 20 из Украины для 5-дневного уникального опыта.

Чему вы научитесь?

Bootcamp включает в себя учебные мероприятия, творческие семинары, упражнения по прототипированию, встречи с социальными предпринимателями и веселые игры, которые помогут вам в разработке идей социальных инноваций как средства сокращения неравенства в обществе.

Участвуя в Bootcamp, вы получаете:

• Встречи и обмен знаниями с другими молодыми людьми из Молдовы и Украины, заинтересованными в воздействии на свои сообщества,

• Понимание социальных инноваций, предпринимательства и их преимущества для вас и общества,

• Разработку проектов и подачу заявок на финансирование для решения проблем в вашем сообществе,

• Узнаете больше о том, как использовать цифровые инструменты, искусственный интеллект, финтех и другие инновации для создания продуктов социальных инноваций,

• Создание уникальных решений для решения самых сложных местных задач,

• Понимание, как запустить и управлять успешным стартапом с социальным воздействием,

• Узнаете больше о социальных инновациях в Европе, демократических ценностях ЕС и устойчивом развитии в Молдове и Украине.

Мы не научим вас мыслить нестандартно. Мы просто убрали все рамки, чтобы вы пережили самые лучшие впечатления!

Какие расходы покрывает YSIB

Все расходы, связанные с участием в мероприятиях Bootcamp, будут покрыты. Сюда входит транспорт из Кишинева в Вадул-луй-Вода и обратно в Кишинев, проживание, питание и учебные материалы.

Как подать заявку?

Заполните эту ФОРМУ ЗАЯВКИ, чтобы обеспечить свое участие. Не забудьте пригласить своих друзей присоединиться к обучающему приключению.

Принимаем заявки до 16 марта. Так как количество участников ограничено, поспешите занять свои места!

Критерии отбора

Мы призываем всех молодых людей из Молдовы и Украины подавать заявки независимо от их пола, сексуальной ориентации, семейного положения, этнической группы или социального положения. Чтобы подать заявку, убедитесь, что выполнены указанные условия:

• Диапазон от 15 до 30 лет на момент подачи заявки,

• Быть гражданином Молдовы или гражданином Украины, в настоящее время проживающим в Молдове,

• иметь возможность участвовать во всех учебных мероприятиях, организованных с 21 по 25 марта,

• Хорошее знание русского языка (не ниже B1),

• Иметь любознательность и мотивацию, чтобы внести позитивные изменения в свое сообщество.

Процесс отбора будет осуществляться по принципу «первым пришел – первым обслужен», однако, если количество заявок превысит запланированное количество участников, качество ответов в форме заявки будет рассматриваться как критерий отбора.

Дополнительные детали

Имейте в виду, что мы покрываем все расходы, связанные с Bootcamp, только для вас и не можем оплачивать проживание членов семьи или домашних животных на территории лагеря.

По любым возникшим вопросам вы можете связаться с нами по электронной почте office@pnfm.md или по телефону +373 60589050.

Ваша идея может стать источником решения для вашего сообщества!

Youth Social Innovation BOOTCAMP— это мероприятие, организованное в рамках проекта «Молодежные социальные инновации на пути к устойчивой Украине» при финансовой поддержке Европейского Союза и Черноморского фонда регионального сотрудничества. Цель проекта – обеспечить передачу ноу-хау и наращивание потенциала Молодежной общественной организации «Новое поколение Европы» из Измаила, Украина, для продолжения поддержки молодежи в Украине или перемещенных лиц в Молдове для их постоянного развития, особенно путем продвижения социальных инноваций, предпринимательства и инклюзивности.