Asociația Obștească ”Platforma Națională a Femeilor din Moldova” (PNFM) anunță concurs de selectare a ofertelor cu cel mai bun preț pentru procurare echipamentului IT, în cadrul proiectului „CROSSNISTRU – Valorificarea resurselor antreprenoriale pentru descoperirea potențialului turistic”, implementat în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

Scopul proiectului este să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai pe malurile drept și stâng ale Râului Nistru, afectate de repercursiunile COVID-19, prin conectarea punctelor de competitivitate regionale Moldova-Transnistria, îmbunătățirea abilităților antreprenoriale orientate către viitor și creșterea atractivității turismului fluvial. Proiectul va consolida capacitățile IMM-urilor din lanțul valoric al turismului, situate în apropierea râului Nistrului, pentru a accesa cele mai noi soluții digitale, urmărind, în final, să dezvolte o aplicație mobilă de tip „hartă interactivă”.

Data limită de depunere a ofertelor este 14 iunie 2022, ora 16:00. Oferta de preț trebuie să includă toate produsele solicitate conform specificațiilor tehnice. Ofertele vor fi expediate la adresa de email: achizitii@pnfm.md cu mențiunea ”Ofertă echipament tehnic” și vor conține următorul set de documente:

1. Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor) sau copia Deciziei de înregistrare a persoanei juridice;

2. Documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate;

3. Oferta tehnică și financiară semnată de către reprezentantul legal al ofertantului;

4. Condiții de livrare.

Cerințe față de oferta financiară:

1. Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv TVA.

2. Prețurile ofertelor vor include transportarea și alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Ofertele vor fi evaluate în baza principiului cel mai bun preț în conformitate cu specificațiile tehnice. Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. Specificațiile Tehnice pot fi descărcate mai jos.

Specificații tehnice

Persoană de contact:

Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md