Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova, anunță concurs privind selectarea formatorului pentru organizarea Atelierelor de lucru cu femeile din Republica Moldova ce vor contribui la identificarea recomandărilor de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor.

PNFM beneficiază de subvenție locală ”Fortificarea dialogului de politici în domeniul abilitării și participării economice a femeilor din Republica Moldova” din partea  proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.

Scopul subvenției locale este fortificarea capacităților PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.

Obiectiv – selectarea formatorului (trainerului) pentru organizarea unei serii de Ateliere de lucru cu femeile din regiunile Republicii Moldova, ce vor contribui la identificarea recomandărilor/propunerilor/ideilor de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor.

Dosarele pot fi expediate la adresa electronică pnfm.achizitie@gmail.com sau depuse în format fizic la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, et. 2, cu mențiunea „Formator pentru organizarea Atelierelor de lucru cu femei din Republica Moldova”.

Termeni de referinta

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 decembrie 2021, ora locală 16:00.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact: Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md