Data publicării anunțului:                                     04 iunie 2022

Termenul limită de prezentare a dosarului: 10 iunie 2022, ora 17:00

Tipul contractului:                                                    Contract de prestări servicii

CONTEXT

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (în continuare – PNFM), în colaborare cu Asociația Regională a Laboratoarelor Creative, Artă și Meșteșugărit, beneficiază de finanțare nerambursabilă în proiectul de asistență tehnică ”CROSSNISTRU – Valorificarea resurselor antreprenoriale pentru descoperirea potențialului turistic ”, implementat în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. Scopul proiectului este să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai pe malurile drept și stâng ale Râului Nistru, afectate de repercursiunile COVID-19, prin conectarea punctelor de competitivitate regionale Moldova-Transnistria, îmbunătățirea abilităților antreprenoriale orientate către viitor și creșterea atractivității turismului fluvial.

SCOPUL MISIUNII ȘI IMPLEMENTAREA

Misiunea are drept scop facilitarea organizării unei competiții regionale online pentru tineri, cu scopul de a identifica destinații turistice inedite și puțin cunoscute din localitățile riverane, situate pe de o parte și de alta a Râului Nistru.

Serviciilevor fi prestate pentru a susține implementarea cu succes a Activității 2. Ateliere de Evaluare de tip Peer Review – descoperirea potențialului turistic riveran a prezentului proiect, și anume a sub-activității A2.2 Organizarea competiției „Unveiling Destinations” (Dezvăluirea destinațiilor). Competiția este destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani, rezidenți ai localităților aflate în apropierea râului Nistru, și anume aparținând raioanelor Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Orhei, Dubăsari, Criuleni, Anenii Noi, Căușeni si Ștefan-Vodă (DREAPTA NISTRULUI) și Camenca, Rîbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Bender și Slobozia (STÂNGA NISTRULUI).

Prestatorul de servicii/Facilitatorul este responsabil de organizarea competiției: logistică, desfășurare, promovare și comunicare, vizibilitate, dar și de livrarea rezultatelor complete  și de calitate. Se vor colecta materiale promoționale de tip fotografii, audio (podcast-uri și muzică), video, text descriptiv (legende locale, creații populare, creații autohtone etc.), coordonate geografice de localizare, date de contact/informații despre participanții la competiție. Materialele despre destinațiile inedite descoperite vor fi prelucrate și triate, astfel încât să fie recepționate în forma finală ideală de către dezvoltatorul IT al aplicației #CROSSNISTRU. Participanții la concurs vor avea șansa de a-și promova localitățile natale, a obține recunoaștere și a fi menționați în aplicația mobilă drept „Columbus of the New Destinations” (Columbus al Destinației Nou-Descoperite).

Concomitent cu organizarea competiției, 3 Ateliere de Evaluare de tip Peer Review vor fi organizate pentru a cartografia potențialul turistic și economic al regiunilor-țintă,  având, împreună cu rezultatele competiției, un rol deosebit de important pentru dezvoltarea aplicației mobile și pentru desfășurarea cu succes a „Escalatorului de Afaceri” de instruire a antreprenorilor din regiune. Tinerii reprezintă un grup-țintă deosebit de important în identificarea activelor turistice la nivel local, a destinațiilor inedite și nedescoperite, Facilitatorul fiind responsabil să asigure o participare cât mai largă la concurs.

Conform planului de activități, desfășurarea misiunii va implica următoarele acțiuni:

 • 1 sesiune de orientare online/fizic cu Echipa de Implementare a Proiectului, pentru a înțelege așteptările contractului, rezultatele așteptate și indicatorii propuși în proiect.
 • Elaborarea unei liste cu potențiali participanți și organizații de tineret, activând în raioanele din dreapta și din stânga Nistrului (localități riverane), dispuse să contribuie la promovarea turistică a comunității lor.
 • ⎯       Pregătirea și lansarea apelului de participare la concursul online, gestionarea realizării competiției și disponibilitatea de a fi în contact cu participanții.
 • Colectarea materialelor promoționale primite, completarea acestora cu informația lipsă și crearea bazei de date cu destinații inedite, aflate în proximitatea râului Nistru. Livrarea rezultatului în format ZIP File, asigurându-se calitatea cea mai înaltă a materialelor.
 • Colaborarea cu Rețeaua Ambasadoarelor PNFM și a Asociației Regionale a Laboratoarelor Creative, Artă și Meșteșugărit, reprezentante-lider în regiunile din dreapta și stânga Nistrului, capabile să contribuie la implicarea tinerilor din comunitățile riverane.
 • Participarea în cadrul sesiunilor de progres cu Echipa de Proiect, în funcție de necesitate.

CERINȚE ȘI EXPERIENȚĂ

Cerințele și experiența necesară pentru realizarea cu succes a acestui contract includ:

 • Cunoștințe practice și experiență de lucrul cu tinerii și dezvoltarea sectorului de tineret (minim 2 ani);
 • Capacități excelente de lucru cu instrumentele digitale pentru promovare: Facebook, Instagram, aplicații de editare a conținutului vizual (e.g. Canva, Visme);
 • Abilități excelente de comunicare în limbile română și rusă;
 • Experiență de lucru în proiecte/inițiative similare de crearea de sinergii cu regiunea din stânga Nistrului;
 • Abilități sociale de comunicare, capacități analitice, responsabilitate, dedicație și profesionalism;
 • Cunoașterea normelor gramaticale și de scriere corectă în limba română și rusă;
 • Cunoștințe practice în sectorul economiei și a turismului (nu este obligatoriu, constituie un avantaj);
 • Studii de nivel superior/superior incomplet (licență sau masterat) în științe economice, sociale, turism sau alt domeniu relevant contractului (nu este obligatoriu, constituie un avantaj).

Aplicanții cu reședința în unul din raioanele-țintă ale proiectului vor avea prioritate în procesul de evaluare. Regiuni-țintă: Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Orhei, Dubăsari, Criuleni, Anenii Noi, Căușeni si Ștefan-Vodă (DREAPTA NISTRULUI) și Camenca, Rîbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Bender și Slobozia (STÂNGA NISTRULUI).

DOSARUL PENTRU APLICARE

Dosarul trebuie să conțină:

 • Oferta Tehnică: Curriculum Vitae (CV) și scurtă Scrisoare de Intenție,
 • Oferta financiară/bugetul în valoare totală brută pentru realizarea sarcinilor propuse (în MDL).

Criteriile de evaluare a aplicațiilor:

 • Prezentarea dosarului complet și la timp;
 • Experiență relevantă în domeniul solicitat conform CV-ului propus;
 • Valoarea ofertei financiare.

Dosarele pot fi trimise la adresa electronică achizitii@pnfm.md, având ca subiect „Concurs competiție tineri”, până la data de 10 Iunie, 2022, ora 17.00. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. PNFM va asigura comunicarea rezultatelor participanților la concurs.

Persoană de contact:

Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md

TOR-Facilitator-Competitie-pentru-Tineri.docx

TOR Facilitator Competitie pentru Tineri