Asociația Obștească ”Platforma Națională a Femeilor din Moldova” (PNFM) anunță concurs de selectare a ofertelor cu cel mai bun preț pentru procurare echipamentului IT, în cadrul proiectului „Inovația Socială în rândul tinerilor pentru Dezvoltarea Durabilă a Ucrainei”, implementat cu susținerea financiară a Black Sea Trust for Regional Cooperation – un proiect al German Marshall Fund of the United States, ca parte componentă a acțiunii „Strengthening Regional Links and Transition Sharing in the Wider Black Sea Region”, derulată de Fundația Transatlantică și finanțată de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Organizației Publice „Noua Generație Europeană” din Ismail, Ucraina, în prezent parțial relocată din cauza războiului, pentru a sprijini dezvoltarea tinerilor, incluziunea și inovația socială prin transfer de know-how și sprijin operațional. Computerul portabil „Notebook” achiziționat va fi ulterior livrat partenerilor din Ucraina de către PNFM după recepționare.

Data limită de depunere a ofertelor este 5 decembrie 2022, ora 16:00. Oferta de preț trebuie să includă produsele solicitate conform specificațiilor tehnice. Ofertele vor fi expediate la adresa de email: office@pnfm.md cu mențiunea ”Ofertă echipament tehnic BST” și vor conține următorul set de documente:

1. Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor) sau copia Deciziei de înregistrare a persoanei juridice;

2. Documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate;

3. Oferta tehnică și financiară semnată de către reprezentantul legal al ofertantului;

4. Condiții de livrare.

Cerințe față de oferta financiară:

1. Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv TVA.

2. Prețurile ofertelor vor include transportarea și alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Ofertele vor fi evaluate în baza principiului cel mai bun preț în conformitate cu specificațiile tehnice. Rezultatele vor fi comunicate ofertanților prin e-mail, ulterior desfășurării procedurii de selecție. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. Specificațiile Tehnice pot fi descărcate mai jos.

Specificații tehnice

Persoană de contact:

Raisa Tofan

Tel.: (373) 605 89 050

E-mail: office@pnfm.md

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md.