Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Platformei Naționale a Femeilor din Moldova pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2023

PNFM beneficiază de subvenție locală ”Fortificarea dialogului de politici în domeniul abilitării și participării economice a femeilor din Republica Moldova” din partea  proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.

Scopul subvenției locale este fortificarea capacităților PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.

Obiectiv – selectarea expertului pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a PNFM pentru anii 2022 – 2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022 – 2023.

Dosarele pot fi expediate la adresa electronică pnfm.achizitie@gmail.com sau depuse în format fizic la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, et. 2, cu mențiunea „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Platformei Naționale a Femeilor din Moldova pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2023”.

Termeni de referință

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 decembrie 2021, ora locală 16:00.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact: Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md