ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Platforma Națională a Femeilor din Moldova a fost lansată în 2012 ca o inițiativă națională care sprijină emanciparea femeilor și a fost înființată oficial în 2016, avand ca obiectiv principal sporirea rolului femeii în societate și în afaceri, abilitarea drepturilor și oportunităților, de a susține creșterea potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial în Republica Moldova. PNFM s-a dezvoltat cu succes, construind o comunitate de peste 3000 de femei din toate regiunile Moldovei. Platforma are o experiență substanțială reunind femei și fete pentru a comunica, inspira și a împărtăși din experiența proprie, provocarea discuțiilor cu privire la probleme stringente, cum ar fi discrepanțele de gen în antreprenoriat, femeile în contextul migrației etc. Este important de menționat că PNFM se concentrează pe regiuni, unde aceste eforturi sunt cele mai necesare.

În perioada  16 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022, Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) și Centrul de Drept al Femeilor (CDF) implementează Proiectul “Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” implementat în parteneriat cu UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei.

Având în vedere domeniile de activitate, PNFM și CDF își propune să aducă schimbări în viața victimelor violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ruperea cercului violenței și abilitarea victimelor, astfel încât acestea să-și cunoască drepturile, să devină independente și să-și recapete încrederea în forțele proprii și potențialul lor de dezvoltare.

Scopul Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen prin dezvoltarea a 5 programe de scară mică/5 instrumente de abilitare economică.

Obiectivul concursului constă în selectarea unei companii/organizații care va acorda servicii de organizare a Sesiunilor PEER  to PEER pentru femeile supraviețuitoare ale violenței în bază de gen (în raioanele Soroca, Telenești, Hîncești, Ștefan Vodă și mun. Bălți) pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile, oportunitățile de angajare și dezvoltare profesională.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea activităților de peer tutoring facilitând învățarea și adaptarea femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen în  dinamica antreprenorială,  prioritar  fiind selectate fete și femei din raioanele Soroca, Telenești, Hîncești, Ștefan Vodă și mun. Bălți, în special din mediul rural prin abilitare, sprijin integrat și conectivitate stimulată la dezvoltarea culturii antreprenoriatului. Proiectul va contribui la stabilirea unei relații între o persoană mai experimentată  cu grupul țintă, prima având un rol suportiv și de facilitare a dezvoltării personale și în carieră, în crearea și dezvoltarea unei afaceri prin activitate de tutoriat  asigurînd  componența de monitorizare și îndrumare a  femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen. Grupul țintă va beneficia de:

a.                   Experiențe în  abilitare economică și formarea necesară pentru a-și asigura loc de muncă, etc.;

b.                   Experiențe în  abilitare economică și formarea necesară pentru  a crea și dezvolta o afacere, etc;

Responsabilități

1.      Elaborarea conceptului  de învățare, PEER to PEER,  în programul  „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” de la egal la egal  – a  femeilor  supraviețuitoare violenței de gen, care să răspundă la nevoile specifice de abilitare  economică.  În caz de schimbare a situației COVID-19, sau/și  a situației regionale,  agenda urmează a fi adaptată la regim online. (Hîncești, Bălți, Soroca, Telenești și Ștefan Vodă și mun.Bălți – sunt raioane prioritare).;

1.1  Agenda per 1 zi de sesiune PEER to PEER;

1.2. Suport livrabil pentru participante, inclusiv PPT;

1.3  Chestionar de evaluare urmare sesiunii PEER to PEER .

2.  Livrarea a 5 cursuri, cu durata de 1 zi (8 ore) pentru fiecare din grupurile țintă, inclusiv cu implicarea reprezentanților din raioanele pilot;

3.   Elaborarea a unui raport narativ general privind acordarea orelor de consultanță,  mentorat și coaching pentru   femeile  supraviețuitoare violenței de gen,  referitor la dezvoltarea cunoștințelor substanțiale pentru a deveni antreprenoare acordat  femeilor  supraviețuitoare violenței de gen realizat.

Notă: În contextul pandemiei COVID-19, metodologia de oferire a sesiunilor de instruire (față în față sau online) va fi decisă înainte de organizarea de facto a acestora. Prestatorul va fi responsabil de asigurarea cursurilor în regim online, utilizând soluții pentru conferințe video și întâlniri online (Zoom/TrueConf/Microsoft Teams sau altele), care vor permite efectuarea apelurilor video de grup, vor conține chat interactiv, unde beneficiarii vor avea posibilitate să acorde întrebări formatorilor, vor conține opțiuni de partajare ecranului, pentru prezentările PowerPoint a formatorilor. Cursul de instruire va fi livrat în limba română, în caz de necesitate materialele vor fi traduse în rusă de către compania/organizația implementatoare.

Principalele rezultatele vizate prin implementarea activităților proiectului:

 • Cel puțin 50 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  au beneficiat de învățare peer-to-peer, folosind metoda PLATO;
 • Cel puțin 50 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  au acces la oportunități de formare în conformitate cu nevoile lor specific;
 • Cel puțin 50 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  au căpătat support în abilități profesionale sporite pentru o mai bună inserție pe piața muncii și a creării oportunităților de dezvoltare antreprenorială;
 • Cel puțin 50 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  sunt mai conectate în cadrul comunității de afaceri și se potrivesc în mod activ pentru a crea legături cu lanțul de aprovizionare și pentru a încuraja competitivitatea;
 • Cel puțin 50 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  sunt îndrumate și inspirate  de  femeile antreprenoare de succes;
 • Cel puțin 50 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  vor beneficia de o formare specifică în peer tutoring, de activități de dezvoltare personală și profesională, de networking și de punere în valoare a propriilor competențe.

Pentru participare la concurs, Dosarul organizației/companiei va conține  următoarele:

 • Profilul Companiei  sau CV expertului (maxim 1 pagina);
 • Portofoliul formatorilor (cel puțin 10 ani activitate în prestarea serviciilor de formator în abilitare economică – descriere succintă);
 • Portofoliul experienței de servicii similare;
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate)

Criterii de evaluare:

Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

Experiența relevantă în domeniul solicitat;

Relevanța cu domeniul sarcinii;

Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra în afara oficiului PNFM și CDF în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate (cu indicare numărului de zile lucrate).

Dosarele pot fi aplicate la adresa electronică achizitii@pnfm.md  sau depuse în format printat la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 65 , până la data de 27 mai 2022, ora 16:00, cu mențiunea – Sesiuni Peer to Peer. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampila. Doar aplicanții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact:

Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md